„Veniți de primiți lumină!”

Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând

și celor din morminte viață dăruindu-le. ”

(Cântările Învierii)

Învierea Domnului, 16 Aprilie 2017

17858278_1676757272342062_298427661_o

Slăvitul Praznic al Creştinătăţii, Învierea Domnului, copleşeşte inimile noastre cu Lumina răsărită din Mormântul Mântuitorului Hristos, statornicind în sufletele noastre credinţa vie că „Iisus este Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii” .

Cu nemărginita bucurie prilejuită de aceste înălţătoare clipe, în comuniune cu Hristos cel înviat, vă dorim multă sănătate, bucurii duhovniceşti, lumină în suflet şi multe împliniri pe calea mântuirii.

Hristos a înviat!

 

Egumen:

ieromonah Hrisostom Filipescu

oua3